Luật mới: Tin vui cho ngành Nail tại California Cộng Đồng Người Việt

Thợ vi phạm quy định sẽ không bị phạt hai lần Người việt tại Mỹ dường như chiếm thị trường làm móng tay (nghề nail), nghề này cũng giúp…source