Lúc mới qua Mỹ chứng kiến vài chuyện – chào sân – !

Việt Mỹ Atlanta nói về cuộc sống người Việt tại Mỹ và tại quê nhà – blog/dungnghetinh.com – Lúc mới qua Mỹ chứng kiến vài chuyện chào sân ! kể lại…Nguồn

1 nhận xét

  1. Anh Dũng kể chuyện rất hay như ông thầy của tôi khi tôi có thắc mắc : sao nhiều người đi tu mà không nghiêm chỉnh, giữ giới. Thầy tôi nói rằng : con đi chùa để lễ Phật chứ không phải lễ những người đó. Nếu chúng ta cứ " lầm " như vậy, sẽ không còn đạo. Cảm ơn anh

Comments are closed.