Mẹo vặt cuộc sống – hai thuốc hay từ rau cải cúc

Rau cải cúc (hay cải tần ô, rau cúc,…) là cây thảo sống quanh năm. Rau cải cúc giàu dinh dưỡng, chứa 1,85% protid 2,57% glucid, 0,43% lipid và còn có nhiều…

source