Micheal Phan: Tự làm cơm bụi + mặt nạ

Happy Lunar New Year cuties! Nhận được gạo của bạn đã sẵn sàng và vui chơi với này chà tự làm mặt nạ 🙂 Tất cả các mẹo làm đẹp đã được giảng dạy cho tôi bằng mẹ, như vậy bây giờ tôi…source