Michelle Phan: Câu chuyện đời tôi.

cảm ơn bạn đã là cảm hứng của tôi. Tôi đã đặt trái tim vào video này, và tôi hy vọng câu chuyện của tôi truyền cảm hứng cho bạn để tiếp cận với ánh sáng mặt trời. ♥ Xin vui lòng đăng ký!source