Michelle Phan: Chương mới của tôi – Về quê đất mẹ mặc áo dài truyền thống

là một năm mới bắt đầu, tôi nghĩ rằng nó quan trọng là phải mất một chút thời gian để phản ánh trên năm đi theo. Năm ngoái, tôi đã đi trên một chuyến đi đến Việt Nam với gia đình và bạn bè của tôi…

source