Minh Tuyết – Gánh Hàng Rong

Minh Tuyết – Gánh Hàng Rong (Lê Quốc Dũng) PARIS BY NIGHT 90 – CHÂN DUNG NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM © 2007. Thúy Nga Productions. Tất cả các quyền…
=================nguồn