Móng tay bằng đá cẩm thạch (không có nước!)

Bởi Sandi Ball
Xin chào những người nghiện sơn móng tay tuyệt vời của tôi! Hôm nay tôi sẽ chỉ cho bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng để tạo ra một thiết kế nghệ thuật móng tay "Dry Water Marble" tuyệt vời! Bạn sẽ không cần …
source

30 Nhận xét

  1. cutepolish the toothpick just makes a line where you can see the base caot ansd when i try and move the 4 globs around they just make one colour XD what do i do?

Comments are closed.