Móng tay đá ngọc lam thực tế sử dụng POLISH NAIL REGULAR!

Bởi Sandi Ball
Trong hướng dẫn nghệ thuật làm móng ngày nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo ra một thiết kế nghệ thuật làm móng bằng đá màu ngọc lam thực tế bằng sơn móng tay thông thường. Chúng tôi hy vọng bạn tìm thấy điều này …
source

36 Nhận xét

Comments are closed.