Móng tay Lego 3D!

Bởi Sandi Ball
Bạn sẽ yêu thích hướng dẫn làm móng mới nhất của chúng tôi ở đây: http://vid.io/xoNa NGHỆ THUẬT NAIL CHO NGÀY GIÁ TRỊ: http://youtu.be/IcCRXZK6qIU Chuyển đổi đầu ngón tay của bạn thành 3d …
source

36 Nhận xét

  1. You don't have to use rhinestones you can use drops of clear nail polish too!Just be sure that your base coat and nail polish are dry or else the clear nail polish will melt into you colors.

Comments are closed.