Montreal – Thành phố với hai nền văn hóa (2/2)

Montréal là thành phố lớn nhất của tỉnh bang Québec và thành phố đông dân thứ nhì của Canada. Nếu kể số…source