Một căn nhà được quảng cáo cho không – Tin Canada June 20

VIETV Canada – Đài truyền hình việt ngữ của người Việt tại Canada trình chiếu liên tục 24h, 7 ngày với…source