Một mùa hè ấm áp sẽ về Canada – Tin Canada May 24

VIETV Canada – Đài truyền hình việt ngữ của người Việt tại Canada trình chiếu liên tục 24h, 7 ngày với…source