Một ông gốc Việt bị bắt vì mua hàng mới, trả lại hàng cũ

Điểm tin trong ngày 14/8/2019:
-Hai quận hạt ở California kiện chính quyền Trump siết chặt việc cấp thẻ xanh
-TT Trump thừa nhận người tiêu dùng…nguồn nguoiviettv