Một Việt kiều nói : Không cho con làm Nails hoặc làm nghề quẹt thẻ !?

Việt Mỹ Atlanta nói về cuộc sống người Việt tại Mỹ và tại quê nhà – blog/dungnghetinh.com – Một Việt kiều nói : Không cho con làm Nails hoặc làm…source