Mua vé chỉ để vào tiễn vợ ở cửa phi cơ, một ông bị cảnh sát Singapore bắt

Điểm tin buổi sáng 03/9/2019:
-Sinh viên, học sinh Hồng Kông bãi khóa sang đến ngày thứ nhì
-Taliban tấn công Kabul, trong khi đặc sứ Mỹ nói thỏa…nguồn nguoiviettv