Mỹ có thể cáo buộc hàng ngàn di dân hợp pháp về nước: Người Việt thận trọng!

Mỹ có thể cáo buộc hàng ngàn di dân hợp pháp về nước: Người Việt thận trọng! Tôi đã tạo video này bằng Trình chỉnh sửa video của YouTube (https://www.yout.

source