Nail Art cho người mới bắt đầu sử dụng một TOOTHPICK! (Phiên bản mùa hè)

Bởi Sandi Ball
Không có công cụ làm móng tay! Chỉ một vật dụng gia đình: A TOOTHPICK! Trong hướng dẫn nghệ thuật móng tay ngày nay, Becca sẽ cho bạn thấy 5 mẫu thiết kế móng tay dễ thương và dễ thương hoàn hảo cho …
source

41 Nhận xét

  1. I love the cactus design! And it would be perfect for me since I am from New Mexico, which is a desert and has a lot of cactus everywhere! But, I unfortunately have very short nails.

Comments are closed.