Nail Art Tutorial Thiết kế hoa 03 | Vẽ Lan Hồ Điệp Cánh Nhún

Bởi Sandi Ball
Nail Art Tutorial Thiết Kế Hoa 03 là video về Vẽ Lan Hồ Điệp Cánh Nhún bằng cách tạo ra các đường nét tạo ra 1 hoa điệp với cánh hoa. Mời …
source

16 Nhận xét

  1. ana kheo tay that lm toc hay ve mog dieu tuyet voi kg bit dug loi nao de dien ta het cai dep nua do

Comments are closed.