Nail Phương Lê: Video thực hành đắp bột đơn giản để trang trí móng

Video chỉ mang tính chất chia sẻ các bài thực hành vẽ móng nghệ thuật tại Nail Phương Lê! Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật Nail…source

3 Nhận xét

Comments are closed.