Nail Phương Lê: Video thực hành về kỹ thuật gel loãng

Video thực hành về kỹ thuật gel loang: Video chỉ mang tính chất chia sẻ các bài thực hành vẽ móng nghệ thuật tại Nail Phương Lê! Trung tâm Dịch vụ & Đào…

source