Nghệ thuật móng tay bộ lạc

Bởi Sandi Ball
Tìm hiểu làm thế nào để tạo ra một thiết kế nghệ thuật móng tay bộ lạc trên móng tay của bạn! Thêm tôi trên Facebook! ♥ facebook.com/cutepolish Comment Bình luận của Cutepolish ♥ Yay! Tôi đã …
source

21 Nhận xét

  1. I love this look but I don't have any stripers.. Is it possible that i can make my own striper?  Maybe with a toothpick? I really don't want to have to buy a ton of stripers just to make these pretty looks. Thank you!

Comments are closed.