Nghệ thuật vẽ móng tay Dreamcatcher

Bởi Sandi Ball
Bạn sẽ yêu hướng dẫn làm móng mới nhất của chúng tôi ở đây: http://vid.io/xoNa Này các bạn! Tôi đã có nhiều yêu cầu cho nghệ thuật vẽ móng dreamcatcher trong vài tháng qua … vì vậy đây là …
source

41 Nhận xét

  1. I have all the right colors for this, including a black striper…the only question I have is if I can use a toothpick with the bead colors to create the feathers…I have a very small nail polish collection XD

Comments are closed.