Nghệ thuật vẽ pháo hoa bằng cọ râu

Chào đón Giáng sinh bang những màu sắc sinh động trên đôi tay, tại sao ko? Chỉ với 4 màu sắc giáng sinh truyền thống : đỏ, xanh, vàng, trắng và bút cọ…source