Nghị lực của cậu bé Việt Nam thành Tỉ phú trên nước Mỹ

Từ cậu bé gốc Việt thành Tỉ phú bánh ngọt nước Mỹ California Được biết đến là còn hào tổ đoàn bánh ngọt lý Anh tại Mỹ, còn…

source