Ngoài Mỹ ra Việt kiều ở đâu đông nhất?

Ngoài Mỹ ra Việt kiều ở đâu đông nhất? người Việt Nam rất ưa chuộng di cư đến các nước như Mỹ (hơn 1,3 triệu người Việt di cư tại…

+++++++++++++++++++++++++

source