Ngoại trưởng Mike Pompeo chỉ trích Trung Quốc về vấn đề COVID-19

ĐIỂM TIN TRONG NGÀY 21/05/2020
-Mỹ bán ngư lôi trị giá $180 triệu để võ trang cho tàu ngầm Đài Loan
-Ngoại trưởng Mike Pompeo chỉ trích Trung Quốc…nguồn nguoiviettv

1 nhận xét

  1. Mike Pompeo không kown không kém vừa đúng bằng một con heo hầm!
    Mọi lời nói của Mike Pompeo chỉ là những tiếng kêu ột ột của loài thỉ nghiệt súc thôi!
    😁😂🤣

Comments are closed.