Người Gốc Việt được Trump đề cử Phó Đề Đốc Hải quân Mỹ

Người Gốc Việt được Trump đề cử Phó Đề Đốc Hải quân Mỹ —— “Top 10 Tuyệt Đỉnh” là kênh tin tức giải trí tổng hợp. Rất nhiều…

+++++++++++++++++++++++++

source