Người gốc Việt Nam đầu thú sau khi trộm tên cầu bóng đá tác giá thiện nguyện

Người gốc Việt Nam đầu thú sau khi trộm tên cầu bóng đá tác giá thiện nguyện Patrick Vân Lâm – 45 tuổi-ra đầu thú cảnh sát Milpitas sau khi ăn trộm…

source