Số người lớn tuổi đã nhiều hơn số trẻ em – Tin Canada May 05

VIETV Canada – Đài truyền hình việt ngữ của người Việt tại Canada trình chiếu liên tục 24h, 7 ngày với…

source