Người Việt bình dân nói ngoại ngữ như Tây P2: Khóc cười đa thứ tiếng

Người Việt bình dân nói ngoại ngữ như Tây P2: Khóc cười đa thứ tiếng Dẫu sao cũng phải thừa nhận nếu như không có phong cách ‘đa ngôn ngữ’,…source