Người Việt hòa nhập cộng đồng ở Canada

VTC10 | Thư viện tại Montreal, Canada đã có nhiều hoạt động nhóm cho trẻ em, giúp các em bé mới đến Canada…source