Người Việt làm nghề cắt cỏ ở Mỹ: Cắn răng chịu tiếng ‘cướp’ cơm

Người Việt làm nghề cắt cỏ ở Mỹ: Cắn răng chịu tiếng cướp cơm Nghề nail (làm móng) của người Việt tại Mỹ đã qua thời huy hoàng….source