Người Việt nuôi chó ở Mỹ: Bị cảnh sát đến bắt và tịch thu

Người Việt nuôi chó ở Mỹ: Bị cảnh sát đến bắt và tịch thu Văn Phòng Biện Lý Địa Hạt Jefferson Parish cáo buộc 4 người gốc Việt là…

+++++++++++++++++++++++++

source