Người Việt ở Mỹ đang là đối tượng gặp nhiều nguy hiểm

Người Việt ở Mỹ đang là đối tượng gặp nhiều nguy hiểm Mỹ dường như không còn là vùng đất mơ ước của nhiều người nữa. Người Việt…

+++++++++++++++++++++++++

source