Người Việt ở Mỹ kéo nhau về nước sinh sống có phải vì điều này?

Người Việt ở Mỹ kéo nhau về nước sinh sống có phải vì điều này? Một chỉ số đo lường giá nhà ở tại Mỹ đã tăng lên đỉnh 31 tháng…

+++++++++++++++++++++++++

source