Người Việt ở Úc có sướng bằng Mỹ không?

Người Việt ở Úc có sướng bằng Mỹ không? —— “Top 10 Tuyệt Đỉnh” là kênh tin tức giải trí tổng hợp….source