Người Việt và cuộc sống ở Little Sài Gòn

Người Việt phối và cuộc sống trật vật ở Little Sài Gòn Vince Bùi muốn ở trong ngôi nhà hai tầng, với 3 phòng ngủ sang trọng, treo những bức tranh vẽ…

source