Người Việt và nghề Nails ở Mỹ: Đã qua rồi thời kì hoàng kim

Người Việt và nghề Nails ở Mỹ: Đã qua rồi thời kì hoàng kim Từ 2008, khủng hoảng kinh tế lan rộng ra cả Mỹ và toàn thế giới, nghề nails…source