Người Việt Virginia: DMV – VA HỌC THI BẰNG VIẾT LÁI XE Ở MỸ – P2 (câu 19-26)

Mình xin chia sẽ truyện hai thi bằng Matrix lái xe ở Mỹ – hai 1 – Phần 2 (câu 19-26). Chân thành cám ơn quý anh chị và các bạn đã ủng hộ mình nha. Người Mỹ…

source