Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang được trao giải thưởng Press Freedom Prize 2019

Điểm tin buổi sáng 13/9/2019:
-Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang được trao giải thưởng Press Freedom Prize 2019
-Dân Hongkong vẫn biểu tình đêm Trung…



nguồn nguoiviettv