Nhà của bà Nancy Pelosi bị vẽ bậy ngày đầu năm mới

ĐIỂM TIN TRONG NGÀY 02/01/2021
Luật mới sẽ thắt chặt các quy định về sử dụng điện thoại khi lái xe
Nhà của bà Nancy Pelosi bị vẽ bậy ngày…nguồn nguoiviettv

5 Nhận xét

Comments are closed.