Nhá Đèn Pha Có Nghĩa Là Gì? 🤔Khi quí vị lái xe trên đường và có người nào đó n…


Nhá Đèn Pha Có Nghĩa Là Gì? 🤔

Khi quí vị lái xe trên đường và có người nào đó nhá đèn pha cảnh báo cho quí vị biết những trường hợp sau đây:

1. Nếu họ nhá đèn phía sau xe của quí vị có nghĩa quí vị đang chạy chậm họ muốn quí vị lách qua để họ qua mặt quí vị (Get out of the lane, you are too slow).

2. Nếu họ nhá đèn đối mặt xe quí vị thì có nghĩa là họ nhắc xe quí vị chưa mở đèn (Your headlights are off).

3. Nếu xe quí vị dừng ở bảng STOP và xe họ nhá đèn là muốn nhường quí vị đi trước họ (Please go, I’m giving you the right of way).

4. Nếu họ nhá đèn đối chiều quí vị là có thể họ cảnh báo quí vị hãy cẩn thận vì có xe cảnh sát phía trước (There is a cop ahead…slow down with caution).

5. Và có thể họ nhá đèn để nhắc nhỡ quí vị tắc đèn pha (high beams) vì làm xe đối phương chối mắt (Your high beams on are blinding me, switch to low beam please).

6. Họ nhá đèn cũng có thể nhắc quí vị là bánh xe bị xẹp, ống bô phung ra nhiều khói, quên đậy nắm xăng hoặc xe bị kéo một vật gì chướng ngại (Could also mean that you have something serious wrong with your vehicle: flat tire, smoke/fire from exhaust, gas cap open or dragging something).

7. Họ nhá đèn cũng có thể cảnh báo quí vị là có tai nạn và kẹt xe phía trước (Could be a warning there is an accident ahead with heavy traffic take another route with caution).

Dù họ nhá đèn nhắc nhỡ hay cảnh báo điều tốt nhất quí vị nên làm là giơ tay nói cảm ơn họ vì họ có lòng tốt đối với mình. Mến chúc tất cả quí lái xe cẩn thận, tuân theo luật, và an toàn trên xa lộ. 🙏🏼

Danny N Nguyen

(Nguồn hình lấy từ trên internet với phần edit thêm)
Source