Nhạc Hội Mùa Hè 2017, Toronto CANADA

Nhạc Hội Mùa Hè 2017 do Hội Người Việt Toronto tổ chức.source