Nhắm Trung Quốc, TT Duterte cảnh cáo ‘tầu bè đi ngang hải phận Philippine phải xin phép’

Điểm tin buổi sáng 20/8/2019:
-Nhắm Trung Quốc, TT Duterte cảnh cáo ‘tầu bè đi ngang hải phận Philippine phải xin phép’
-Nhiều ngàn tầu đánh cá…nguồn nguoiviettv

3 Nhận xét

Comments are closed.