Nhận tiền thưởng cho mỗi ly giấy đem đến nộp – Tin Canada May 02

VIETV Canada – Đài truyền hình việt ngữ của người Việt tại Canada trình chiếu liên tục 24h, 7 ngày với…

source