Nhân viên an ninh kéo còn David Dao ra khỏi máy bay United Airlines lên tiếng sau vụ bê bối

Nhân viên an ninh kéo còn David Dao ra khỏi máy bay United Airlines lên tiếng sau vụ bê bối Theo anh James Long, nhân viên kéo còn David Dao ra khỏi máy…

source