Nhiều gốc Việt ủng hộ cắt giảm người tị nạn vào Mỹ

Nhiều gốc Việt ủng hộ cắt giảm người tị nạn vào Mỹ —— “Top 10 Tuyệt Đỉnh” là kênh tin tức giải trí tổng hợp. Rất nhiều nhiều…

+++++++++++++++++++++++++

source