NHỮNG THỎI SON YÊU THÍCH NHẤT

Video swatch và review: • Bourjois Rouge Edition Velvet: https://www.youtube.com/watch?v=CE1eoesaPM0 • MAC Lipsticks: …source

44 Nhận xét

  1. Cách nhả chữ của bạn lạ quá, nói liên tục nhưng hai hàm răng cứ rít rịt với nhau như không muốn tách rời vậy. Mình đứng trước gương tập nói theo vì hiếu kỳ khi không hiểu sao âm thanh có thể phát ra được khi bạn nói không hở miệng như vậy, nhưng đoán xem? Mình bỏ cuộc! Không có bất cứ một từ nào tròn vành rõ chữ hay nguyên vẹn đc phát ra từ mình cả.

  2. Hi Ms.Chang!:) Ive been watching lots of ur vid and read lots of ur blog(btw u got so pretty lips) and i really like ur review ty:)

    may i ask what shade do u suggest for Colorpop stix? thanks so much
    again u r soooo pretty with soothign voice

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây