Nổ lớn bên trong đặc khu tài chánh Toronto – Tin Canada May 03

VIETV Canada – Đài truyền hình việt ngữ của người Việt tại Canada trình chiếu liên tục 24h, 7 ngày với…

source

1 nhận xét

  1. thangqui hochominh" voluong racruoi ngheloi taucong" noingot vaicau ve giet danlanh mienbac 1945-1954 ruigay chientranh Nambac(huynhde tuongtan)lam nguoidan ca haimien nambac chet 4.000.000danlanh. thangqui hochominh" la toido cua dantoc vietnam ta..nhucc

Comments are closed.